Need help? Call +91 9535015489

📖 Print books shipping available only in India. ✈ Flat rate shipping

ಹಾಸ್ಯ ಸಂಜೆ

ಹಾಸ್ಯ ಸಂಜೆ
ಪ್ರಸ್ತುತಿ :

ಶ್ರೀ. ಅಶೋಕ ಜೋಶಿ

ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಹಲವಾರು ಪ್ರಸಂಗಗಳನ್ನು ಹಾಸ್ಯ ಪ್ರೌರುತ್ತಿಯಿಂದ ನೋಡಿದಾಗ ಸಿಗುವ ಆನಂದವನ್ನು ಹಾಸ್ಯ ಸಂಜೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕೊಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.