Your Cart

Need help? Call +91 9535015489

📖 Print books shipping available only in India. ✈ Flat rate shipping

ಬಂದೇ ಬರತಾವ ಕಾಲಾ

ಬಂದೇ ಬರತಾವ ಕಾಲಾ….. ಅದೊಂದು ಕಾಲವಿತ್ತು. ಅಪರೂಪಕ್ಕೆ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಹಾರಾಡುವ ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಿ ರಸ್ತೆಗಳಗುಂಟ ಓಡುವುದು, ಕಣ್ಣಿನ ಗುಡ್ಡೆ ಹೊರಬರುವಷ್ಟು ಅಗಲವಾಗಿ ತೆರೆದು ಯಾರಾದರೂ ಕಾಣುತ್ತಾರೆಯೇ ಎಂದು ನೋಡುವುದು, ಅಲ್ಲಿಂದ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಜಾರಿಬಿಟ್ಟರೆ ಎಂದು ಹೌಹಾರುವದು, ಹಾರಾಟ ಮುಗಿಸಿದ ನಂತರ ನಿಲುಗಡೆ ಎಲ್ಲಿ? ಹೇಗೇ? ಎಂದು ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡುವುದು, ಒಂದೇ ಎರಡೇ… – ಬಾಲ್ಯದ ಹುಚ್ಚುಚ್ಚಾರಗಳು, ಹುಡುಗಾಟಗಳು… ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಯ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗಿಯನ್ನು ಪರದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಬಂದ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಊರಲ್ಲಿ ಜನಜಾತ್ರೆ ಸೇರಿತ್ತು, ಅವನ […]