Need help? Call +91 9535015489

📖 Paperback books shipping available only in India.

✈ Flat rate shipping

ಬಿ ಜಿ ಎಲ್ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸ್ವಾರಸ್ಯ

“ಬೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಬಿ ಜಿ ಎಲ್ ಸ್ವಾಮಿ” ಪುಸ್ತಕದ ಸಂಪಾದಕರಾದ ಬೇಲೂರು ರಾಮಮೂರ್ತಿ ಅವರು ವಿವಿಡ್ಲಿಪಿ ನೇರ ಪ್ರಸಾರದಲ್ಲಿ “ಬಿ ಜಿ ಎಲ್ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸ್ವಾರಸ್ಯ” ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸಿಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಸುಮಾರು ೧೦೦ ಪುಸ್ತಕ, ಅದರಲ್ಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪುಸ್ತಕ ಹಾಸ್ಯ ಪ್ರಕಾರದ ಪುಸ್ತಕ ಬರೆದಿರುವ ಲೇಖಕರು …