Your Cart

Need help? Call +91 9535015489

📖 Print books shipping available only in India. ✈ Flat rate shipping

ದೇವರಿಗೊಂದು ಪತ್ರ (39)

ದೇವರಿಗೊಂದು ಪತ್ರ (39) ಹರಿ “ಮನ” ದ ಮಾತೊಂದು ಹೇಳುವುದಿದೆ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ನೊಂದಿರಲಿಲ್ಲ ಈ “ಮನ” ಇಂದು ನೊಂದಿದೆ ನೋವಿನಲಿ ದಿನ ದಿನದ ಮುಖವಾಡ ಅರಿಯುವುದು ಹೇಗೆ ಹೇಳು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಯಾರ ಹೇಗೆ ನಂಬುವುದು ಅರಿಯದಾದೆ ನಾ ಈ ಜಗದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಹಾಡಿ ಹಿಂದಾಡಿಕೊಳುವರಯ್ಯ ಏನ ಹೇಳಲಿ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿವರು ಒಮ್ಮೆ ಮತ್ತೆ ಎತ್ತಿ ಒಗೆವರು ಕೆಳಗೆ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣ ಒರೆಸುವರು ಮುಂದೆ, ವ್ಯಂಗ್ಯ ನಗುವರು ಹಿಂದೆ ಏನ ಹೇಳಲಿ ಹೊಗಳುವರು ಹೊಗಳು ಭಟ್ಟರಂತೊಮ್ಮೆ ಮಗದೊಮ್ಮೆ […]