Need help? Call +91 9535015489

📖 Print books shipping available only in India. ✈ Flat rate shipping

ಜನಪದ ಜಗುಲಿ (ಈ-ಜಗುಲಿ ೩)

KSSVV/ ಜನಪದ ಗೀತಗಳು Anivaasi UK ತಂಡ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಡಿಸುವ ವಿವಿಧ ಪ್ರಕಾರದ ಜನಪದ ಗೀತೆಗಳ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ.
ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರಿನ ಹೆಸರಾಂತ ಬಹುಮುಖ ಪ್ರತಿಭೆ ಗಾಯಕ, ನಟ,ವಾದಕ ದೇವಾನಂದವರಪ್ರಸಾದ ಅವರಿಂದ ಜನಪದ ಪ್ರೇಮಗೀತೆಗಳು, ದುಗ್ಗಾಲಮ್ಮನ ಪದ, ಧಾರೆ ಹಾಡು (ಶೋಭಾ ಸಾಗರ್), ಸೋಬಾನೆ,ಬಯಕಿ, ಬಾಣಂತಿ ಹಾಡುಗಳಲ್ಲದೆ ಲಾಲಿ ಹಾಡು, ಶಿಶುಪ್ರಾಸ, ಗೀಗೀ ಪದ ಇವುಗಳ ಸಂಭ್ರಮ. ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧ ಮಕ್ಕಳ Infobells animation videos ಗೆ ದನಿಕೊಟ್ಟ ದೀಪಶ್ರೀ ಅವರ ಗಾಯನವೂ ಇದೆ.
ಜೊತೆಗೆ ಯುಕೆದ ಕಲಾವಿದರು.