Need help? Call +91 9535015489

📖 Print books shipping available only in India. ✈ Flat rate shipping

ಗಾಡ್ ಇಸ್ ಇನ್ ದ ಹೇವನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ಇಸ್ ರೈಟ್ ವಿಥ್ ದ ವಲ್ಡ್

God is in the heaven and all is right with the world ಅವಳ ಹೆಸರು ಕವಿತಾ… ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರಾಜಗೀರ ಹಳ್ಳಿಯವಳು. ಶಾಲೆಯ ಮೆಟ್ಟಿಲು ಏರಿಲ್ಲ. ಹಿರಿಮಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ತನ್ನ ಹೆಸರು ಬರೆಯಲು ಮಾತ್ರ ಕಲಿದ್ದಾಳೆ.  But […]