Need help? Call +91 9535015489

📖 Print books shipping available only in India. ✈ Flat rate shipping

ಮರೆಯಲಾಗದ ಸಾಹಿತ್ಯದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ – ಹುಯಿಲಗೋಳ ನಾರಾಯಣರಾವ್

ಹುಯಿಲಗೋಳ ನಾರಾಯಣರಾವ್ ಎಂದ ಕೂಡಲೇ ನೆನಪಾಗುವುದು “ಉದಯವಾಗಲಿ ನಮ್ಮ ಚೆಲುವ ಕನ್ನಡನಾಡು” ಕನ್ನಡ ನಾಡಗೀತೆ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೆಸರಾದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಇವರದು,
“ಮರೆಯಲಾಗದ ಸಾಹಿತ್ಯದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ” ಈ ಸರಣಿಯ ನೇರ ಪ್ರಸಾರದಲ್ಲಿ “ಹುಯಿಲಗೋಳ ನಾರಾಯಣರಾವ್” ಅವರ ಕುರಿತು ಶ್ರೀ. ಹರ್ಷ ಡಂಬಲ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ.