Need help? Call +91 9535015489

📖 Print books shipping available only in India. ✈ Flat rate shipping

ಜಿ. ಬಿ. ಜೋಶಿ : ಅಪರೂಪದ ಸೃಜನಶೀಲ ಪ್ರಕಾಶಕ

೨೯ ಜುಲೈ ೨೦೨೦ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಜಿ. ಬಿ. ಜೋಶಿ ಅವರ ೧೧೭ ನೆಯ ಜನ್ಮ ದಿನ, ಅಂದು ನಾವು ವಿವಿಡ್ಲಿಪಿಯ ನೇರ ಪ್ರಸಾರದಲ್ಲಿ ಅವರ ಚಿತ್ರಣ ತರುತ್ತಿದ್ದೇವೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಕಂಡ ವಿವಿಧ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವ ಜೊತೆಗೆ ಗೊತ್ತಿರದ ವಿಷಯಗಳೂ ತುಂಬಾ ಇವೆ. ಅವರ ಬಹುಮುಖ ಪ್ರತಿಭೆ ಕೂಡ ನೀವಿಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು.

ಬಿ ಜಿ ಎಲ್ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸ್ವಾರಸ್ಯ

“ಬೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಬಿ ಜಿ ಎಲ್ ಸ್ವಾಮಿ” ಪುಸ್ತಕದ ಸಂಪಾದಕರಾದ ಬೇಲೂರು ರಾಮಮೂರ್ತಿ ಅವರು ವಿವಿಡ್ಲಿಪಿ ನೇರ ಪ್ರಸಾರದಲ್ಲಿ “ಬಿ ಜಿ ಎಲ್ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸ್ವಾರಸ್ಯ” ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸಿಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಸುಮಾರು ೧೦೦ ಪುಸ್ತಕ, ಅದರಲ್ಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪುಸ್ತಕ ಹಾಸ್ಯ ಪ್ರಕಾರದ ಪುಸ್ತಕ ಬರೆದಿರುವ ಲೇಖಕರು …