Need help? Call +91 9535015489

📖 Print books shipping available only in India. ✈ Flat rate shipping

ಡಾ ಗಿರಡ್ಡಿ ಗೋವಿಂದರಾಜ

ಧಾರವಾಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಭ್ರಮ ೨೦೧೯ ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಗೋಷ್ಠಿಯ ಪ್ರಸಾರ

ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿರುವವರು:

ಎಮ್. ಜಿ. ಹೆಗಡೆ

ಏನ್. ಎಸ್ . ಗುಂಡೂರ

ಸಿ. ಏನ್. ರಾಮಚಂದ್ರನ್