Your Cart

Need help? Call +91 9535015489

📖 Print books shipping available only in India. ✈ Flat rate shipping

ಪರಾಜಯ…

ಪರಾಜಯ… (ಅಲ್ಲಗಳೆಯಲಾಗದ ಒಂದು ವಾಸ್ತವ) ನನ್ನ ಬದುಕಿದು, ನನ್ನದು- ನಾನೇ ಆಳುವವ ಅಂದೆ, ಕಾಣದ ಕೈಯೊಂದು ಹೊಸಕಿ ಹಾಕಿದೆ… ನನ್ನ ಜನ, ನನ್ನ ಆಪದ್ಬಂಧುಗಳು ಅಂದುಕೊಂಡೆ, ಕೈಬೀಸಿ ತಿರುಗಿ ನೋಡದೇ- ಮರೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ… ನನ್ನ ಗಳಿಕೆ, ನನ್ನ ಉಳಿಕೆ, ನನ್ನದೇ ಸಂತಸಕ್ಕೆಂದು ಕನಸು ಕಂಡೆ, ಬೋರಲು ಬಿದ್ದ ತುಂಬು ಬಿಂದಿಗೆ ಬರಿದಾಗುತ್ತಿದೆ… ನನ್ನ ವಿದ್ಯೆ, ನನ್ನ ಹೆಮ್ಮೆ ಎಂದೆಣಿಸಿದ್ದೆ… ಎಷ್ಟಿದ್ದರೂ ದಕ್ಕುವುದು ‘ಅಂಗೈ ಗೆರೆ’ಯಷ್ಟೇ… ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ… ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳೆನ್ನ ಅಂತ್ಯ ಕಾಲಕ್ಕೆ- ಅಂದುಕೊಂಡೆ… ” ಯಾರಿಗೆ ಯಾರೋ ಪುರುಂದರ […]