Need help? Call +91 9535015489

📖 Print books shipping available only in India.

✈ Flat rate shipping

ಸಾರ್ಥಕ ಬದುಕಿಗೆ ಷೋಡಶ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳು – ಭಾಗ ೨ – ಉಪನಯನ ಸಂಸ್ಕಾರ

“ಸಾಧನ ಪಥ” – ಉಪನ್ಯಾಸ 7 Lecture-7

ವಾರದ ವಿಷಯ:
“ಸಾರ್ಥಕ ಬದುಕಿಗೆ ಷೋಡಶ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳು” – ಭಾಗ ೨ – ಉಪನಯನ ಸಂಸ್ಕಾರ
ಉಪನ್ಯಾಸಕಾರರು:
ಸತ್ಯೇಶ್ ಬೆಳ್ಳೂರ್
ಕವಿಗಳು, ಚಿಂತಕರು ಹಾಗೂ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಗುರು

Watch Live on:

Facebook Live: https://www.facebook.com/vividlipi/live
Youtube Live: https://www.youtube.com/vividlipi/live
Download VIVIDLIPI Mobile APP– https://www.vividlipi.com/app

ಬೇಂದ್ರೆ ಕಾವ್ಯವಿಹಾರ – ಉದ್ಘಾಟನ ಸಮಾರಂಭ

“ ಬೇಂದ್ರೆ ಕಾವ್ಯವಿಹಾರ” ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ಘಾಟನ ಸಮಾರಂಭ
ಮುಂಬೈ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಕನ್ನಡ ವಿಭಾಗ, ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಗಮ ಹಾಗೂ ವಿವಿಡ್ಲಿಪಿ ಇವರ ಸಂಯುಕ್ತ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ “ ಬೇಂದ್ರೆ ಕಾವ್ಯವಿಹಾರ” ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಲವು ಭಾಗಗಳಾಗಿ ಯೂ ಟ್ಯೂಬ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶ ಹೊಂದಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ಘಾಟನ ಸಮಾರಂಭ ದಿನಾಂಕ 21-07-2021 ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಯೂ ಟ್ಯೂಬ್ ನಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗಲಿದೆ .

Youtube Live: https://www.youtube.com/vividlipi/live

Download VIVIDLIPI Mobile APP– https://www.vividlipi.com/app

“ಸಾಧನ ಪಥ” – ಉಪನ್ಯಾಸ 6 – “ಸಾರ್ಥಕ ಬದುಕಿಗೆ ಷೋಡಶ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳು” – ಭಾಗ  ೧ – ವೇದಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ

“ಸಾಧನ ಪಥ” – ಉಪನ್ಯಾಸ 6
Lecture-6

ವಾರದ ವಿಷಯ:
“ಸಾರ್ಥಕ ಬದುಕಿಗೆ ಷೋಡಶ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳು” – ಭಾಗ  ೧
– ವೇದಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ

ಉಪನ್ಯಾಸಕಾರರು:
ಸತ್ಯೇಶ್ ಬೆಳ್ಳೂರ್
ಕವಿಗಳು, ಚಿಂತಕರು ಹಾಗೂ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಗುರು

“ಸಾಧನ ಪಥ” – ಉಪನ್ಯಾಸ 5 – “ಮನಸೇ ಮೂಲ” – ಭಾಗ ೨

“ಸಾಧನ ಪಥ” – ಉಪನ್ಯಾಸ 5

ವಾರದ ವಿಷಯ: “ಮನಸೇ ಮೂಲ” – ಭಾಗ ೨
ಶ್ರೀ ಗಾಯತ್ರೀ ಮಂತ್ರದ ಅರ್ಥದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ 

ಉಪನ್ಯಾಸಕಾರರು:
ಸತ್ಯೇಶ್ ಬೆಳ್ಳೂರ್
ಕವಿಗಳು, ಚಿಂತಕರು ಹಾಗೂ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಗುರು

“ಸಾಧನ ಪಥ” – ಉಪನ್ಯಾಸ 1 – “ವೇದಗಳ ಮಹತ್ವ”

“ಸಾಧನ ಪಥ” – ಉಪನ್ಯಾಸ 1
ವಿಷಯ:”ವೇದಗಳ ಮಹತ್ವ”
– ವೇದ ಮಂತ್ರಗಳ ಅರ್ಥದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ…
ಉಪನ್ಯಾಸಕಾರರು:
ಸತ್ಯೇಶ್ ಬೆಳ್ಳೂರ್
ಕವಿಗಳು, ಚಿಂತಕರು ಹಾಗೂ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಗುರು
ದಿನಾಂಕ: 12 June 2021
ಸಮಯ: ಸಂಜೆ 6.30 ರಿಂದ 07.15

ವಸಂತ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಲೆ-೬ – ಮೂರನೆಯ ದಿನ

ವಸಂತ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಲೆ-೬
ಡಾ. ಗುರುರಾಜ ಕರ್ಜಗಿ ಅವರಿಂದ ವಿಶೇಷ ಉಪನ್ಯಾಸ

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದಿನಾಂಕ: 12, 14, 14 ಮಾರ್ಚ್ 2021
ಸಮಯ: 6 PM IST/ 12.30 PM GMT

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನೇರಪ್ರಸಾರ VIVIDLIPI YouTube ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ವಿಕ್ಷೀಸಲು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಲಿಂಕ್ ಬಳಸಬಹುದು.
www.youtube.com/vividlipi/live

Download VIVIDLIPI APP – www.vividlipi.com/app

ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ – ಸಂಬಂಧಗಳು

ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ – ಸಂಬಂಧಗಳು
“ಟೋಟಲ್ ಕನ್ನಡ” ಅವರ ಹೊಸ ಪುಸ್ತಕ ಪರಿಚಯ

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದಿನಾಂಕ: 13 ಮಾರ್ಚ್ 2021
ಸಮಯ: 4 PM IST/ 10.30 AM GMT

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ವಿಕ್ಷೀಸಲು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಲಿಂಕ್ ಬಳಸಬಹುದು.
YouTube Live – www.youtube.com/vividlipi/live
Facebook Live – www.facebook.com/vividlipi/live

Download VIVIDLIPI APP – www.vividlipi.com/app

ವಸಂತ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಲೆ-೬ – ಮೊದಲನೆಯ ದಿನ

ವಸಂತ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಲೆ-೬
ಡಾ. ಗುರುರಾಜ ಕರ್ಜಗಿ ಅವರಿಂದ ವಿಶೇಷ ಉಪನ್ಯಾಸ

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದಿನಾಂಕ: 12, 14, 14 ಮಾರ್ಚ್ 2021
ಸಮಯ: 6 PM IST/ 12.30 PM GMT

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನೇರಪ್ರಸಾರ VIVIDLIPI YouTube ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ವಿಕ್ಷೀಸಲು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಲಿಂಕ್ ಬಳಸಬಹುದು.
www.youtube.com/vividlipi/live

Download VIVIDLIPI APP – www.vividlipi.com/app