Need help? Call +91 9535015489

📖 Print books shipping available only in India. ✈ Flat rate shipping

ರೋನೇ ಕೋ ಏಕ ಕಂಧಾ ಚಾಹಿಯೇ

ರೋನೇ ಕೋ ಏಕ ಕಂಧಾ ಚಾಹಿಯೇ… ನಿನ್ನೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಏಳು ಗಂಟೆ. ಕರೆ ಗಂಟೆ ಬಾರಿಸಿತು… ಎದ್ದು ಹೋಗಿ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆದಾಗ ನಮ್ಮದೇ ಕಾಲನಿಯ ಸವಿತಾ. “ಬನ್ನಿ ಒಳಗಡೆ ಎಂದೆ”. “ನೀವೇ ಬನ್ನಿ ಆಂಟಿ.  club house  ನಲ್ಲಿ ಕೂತು ಮಾತಾಡೋಣ” […]