Shopping Cart

Need help? Call +91 9535015489

📖 Paperback books shipping available only in India.

✈ Flat rate shipping

ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
ವಿದ್ವಾನ್ ಪಂಡಿತ್ ಶೇಷಗಿರಿ ದಂಡಾಪುರ್, ಧಾರವಾಡ ಮತ್ತು ವಿದೂಷಿ ಯಶಸ್ವಿ ಶರಪೋತದಾರ್ ಸಾಠೆ, ಪುಣೆ ಇವರ ಶಿಷ್ಯೆಯಾದ ” ಕುಮಾರಿ ಸೌದಾಮಿನಿ ದೇಸಾಯಿ” ಇವರಿಂದ ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಸ್ತುತಿ.

ತಬಲಾ ಸಾಥ್ – ಶ್ರೀ. ಗಜಾನನ ಹೆಗಡೆ, ಗಿಳಿಗುಂಡಿ ಮತ್ತು ಪಂಡಿತ್ ರಾಮದಾಸ್ ಪಲ್ಸುಲೆ, ಪುಣೆ ಇವರ ಶಿಷ್ಯನಾದ ಕುಮಾರ. ಶಮಂತ ದೇಸಾಯಿ
ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ ಸಾಥ್ – ಪಂಡಿತ್ ಪ್ರಮೋದ್ ಮರಾಠೆ, ಪುಣೆ ಇವರ ಶಿಷ್ಯನಾದ ಕುಮಾರ. ರಿಷಭ ಹಾನಗಲ

ತಬಲಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

ತಬಲಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
ತಬಲಾ ವಾದನ ಮಾಡುತ್ತಿರುವವರು, ಶ್ರೀ. ಗಜಾನನ ಹೆಗಡೆ, ಗಿಳಿಗುಂಡಿ ಮತ್ತು ಪಂ. ರಾಮದಾಸ ಪುಲ್ಸುಲೆ, ಪುಣೆ ಇವರ ಶಿಷ್ಯನಾದ
ಕು. ಶಮಂತ ದೇಸಾಯಿ

ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ ನಲ್ಲಿ ಸಾಥ್ ನೀಡುತ್ತಿರುವವರು ಪಂ . ಪ್ರಮೋದ್ ಮರತೇ, ಪುಣೆ ಇವರ ಶೇಷ್ಯನಾದ
ಕು. ರಿಷಭ್ ಹಾನಗಲ್