Shopping Cart

Need help? Call +91 9535015489

📖 Paperback books shipping available only in India.

✈ Flat rate shipping

ಅಭಿನಯ ಭಾರತಿ ಮಧುರ ವರ್ಷಗಳು

ಅಭಿನಯ ಭಾರತಿ ಮಧುರ ವರ್ಷಗಳು
ಕನ್ನಡ ರಂಗಭೂಮಿಯ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತ, ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನಮಾನಸದಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚಳಿಯದೆ ಮೂಡಿರುವಂತಹ, ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿರುವಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆ “ಅಭಿನಯಭಾರತಿ”. ಇದರ ೪೦ ವರ್ಷಗಳ ಪಯಣದ ಕುರಿತ ಮಾತುಗಳು.

ಮಾತನಾಡುವವರು : ಶ್ರೀ. ಅರವಿಂದ ಕುಲಕರ್ಣಿ