Need help? Call +91 9535015489

📖 Print books shipping available only in India. ✈ Flat rate shipping

ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಭಾಗ 4

||ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಹರಿಃ ಓಂ|| ನಮಗೆ ಅನೇಕಬಾರಿ ವಿಚಿತ್ರವಾದ ತೊಂದರೆಯಾಗಿ ನೋವು ದುಃಖದ ತೀವ್ರತೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಜಿಗುಪ್ಸೆ ತರಬಹುದು. ರೋಗ-ರುಜಿನˌ ಆದಿವ್ಯಾದಿˌ ಸಾಲಗಾರರ ಬಾಧೆˌ ಆರ್ಥಿಕ ತೊಂದರೆˌ ಮಕ್ಕಳ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಹಿನ್ನಡೆˌ ಅಂದುಕೊಂಡ ಕೆಲಸ ಆಗದೇ ಇರುವುದುˌ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದ […]