Your Cart

Need help? Call +91 9535015489

📖 Print books shipping available only in India. ✈ Flat rate shipping

ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಭಾಗ 4

||ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಹರಿಃ ಓಂ|| ನಮಗೆ ಅನೇಕಬಾರಿ ವಿಚಿತ್ರವಾದ ತೊಂದರೆಯಾಗಿ ನೋವು ದುಃಖದ ತೀವ್ರತೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಜಿಗುಪ್ಸೆ ತರಬಹುದು. ರೋಗ-ರುಜಿನˌ ಆದಿವ್ಯಾದಿˌ ಸಾಲಗಾರರ ಬಾಧೆˌ ಆರ್ಥಿಕ ತೊಂದರೆˌ ಮಕ್ಕಳ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಹಿನ್ನಡೆˌ ಅಂದುಕೊಂಡ ಕೆಲಸ ಆಗದೇ ಇರುವುದುˌ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದ ಸಮಸ್ಯೆˌ ಪ್ರೀತಿಗಳಲ್ಲಿ ವೈಫಲ್ಯˌ ದಾಂಪತ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿರುಸುˌ ಗಂಡ-ಹೆಂಡಿರ ಮುನಿಸುˌ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿ ದೊರಕದಿರುವುದು! ಉತ್ತಮ ಕೆಲಸ ದೊರೆಯದಿರುವುದುˌ ಕೆಟ್ಟ ಸ್ವಪ್ನಗಳುˌ ಶತ್ರು ಬಾಧೆˌ ಭಯ ಮುಂತಾದ ನಾನಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಮ್ಮ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಬರಬಹುದು. ಈ […]