Need help? Call +91 9535015489

📖 Print books shipping available only in India. ✈ Flat rate shipping

ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ — ಭಾಗ 5

ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಹರಿಃ ಓಂ ಮಕ್ಕಳಿಗೆˌ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆˌ ಒಳ್ಳೆಯ ಬುದ್ಧಿˌ ಒಳ್ಳೆಯ ಭಾವನೆˌ ಗುರುಹಿರಿಯರಲ್ಲಿ ಗೌರವˌ ವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿˌ ಓದಿದ್ದು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿಯಬೇಕಾದರೆˌ ಅಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಯಶಸ್ಸು ಗಳಿಸಬೇಕಾದರೆˌ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಅಡೆತಡೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ಹಂತಹಂತವಾಗಿ ಮುಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ […]