Your Cart

Need help? Call +91 9535015489

📖 Print books shipping available only in India. ✈ Flat rate shipping

ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ — ಭಾಗ 6

ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಹರಿಃ ಓಂ ಸಂಪತ್ತು ಬೇಕೆನ್ನುವವರುˌ ದುಡ್ಡು-ಕಾಸು ಬೇಕೆನ್ನುವವರುˌ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಯ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಉಳ್ಳವರುˌ ಬಡತನದ ಬೇಗೆಯಿಂದ ಬೆಂದವರುˌ ಆರ್ಥಿಕ ತೊಂದರೆಯಿಂದ ನೊಂದವರುˌ ದಾರಿದ್ರ್ಯದ ಸಂಕಟದಿಂದ ಕುಗ್ಗಿ ಹೋದವರುˌ ಸಾಲದ ಹೊರೆಯಿಂದ ಬಗ್ಗಿ ಹೋದವರುˌ ಭಾಗ್ಯ ಸೌಭಾಗ್ಯಗಳು ಬೇಕೆಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವರು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಪಠಿಸಬೇಕು ಪಠಿಸಬೇಕು. ” ಶ್ರೀಧಃ ಶ್ರೀಶಃ ಶ್ರೀನಿವಾಸಃ ಶ್ರೀನಿಧಿ ಶ್ರೀವಿಭಾವನಃ | ಶ್ರೀಧರಃ ಶ್ರೀಕರ ಶ್ರೇಯಃ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಲೋಕತ್ರಯಾಶ್ರಯಃ||” ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಮ ಇನ್ನೂ ಧೃಡವಾಗದಿದ್ದರೆˌ ಪ್ರೇಮ ವೈಫಲ್ಯದ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಇದ್ದರೆˌ […]