Need help? Call +91 9535015489

📖 Print books shipping available only in India. ✈ Flat rate shipping

ಆಂತರ್ಯದ ಸಾಧನೆ ಮಹಿಳೆಗೆ ಪೋಷಣೆ

ಆಂತರ್ಯದ ಸಾಧನೆ ಮಹಿಳೆಗೆ ಪೋಷಣೆ ಸ್ಫರ್ಧೆ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬೇಕು. ಆ ಸ್ಫರ್ಧೆ ಆರೋಗ್ಯಯುತವಾಗಿರಬೇಕು ಹಿತಕಾರಿಯಾಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕಾರಿಯಾಗಿರಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ ತನ್ನ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಬಲ್ಲಳು. ಮಹಿಳೆ ಪ್ರಭುದ್ಧಳು, ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಚಾಕಚಕ್ಯತೆಯಿಂದ ನಿಭಾಯಿಸುವ ಜಾಣ್ಮೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದವಳು. […]