Your Cart

Need help? Call +91 9535015489

📖 Print books shipping available only in India. ✈ Flat rate shipping

ತೋರಾ ಮನ ದರಪನ ಕಹಲಾಯೆ

ತೋರಾ ಮನ ದರಪನ ಕಹಲಾಯೆ… 1970 ರ ದಶಕ…. ಧಾರವಾಡದ ‘ಕರ್ನಾಟಕ ಕಲೋದ್ಧಾರಕ ಸಂಘ’ ಅತ್ಯಂತ ಉಚ್ಛ್ರಾಯ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿತ್ತು. ಶ್ರೀ ರಂಗರಂಥವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಅತಿರಥ- ಮಹಾರಥರು ಅದರ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದರು. ಧಾರವಾಡದ ಒಳ ಹೊರಗೆ ಸತತ ನಾಟಕಪ್ರಯೋಗಗಳಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಸಮಯವದು. ಆಗ ಸಂಘದಲ್ಲೊಂದು ಪರಿಪಾಠವಿತ್ತು. ಯಾವುದೇ ನಾಟಕವಾದ ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಭೆ ಸೇರಿ’ಸ್ಟೂಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ’ ಎಂಬ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೊಂದು ಜರುಗುತ್ತಿತ್ತು. ಅದು ಮುಗಿದ ನಾಟಕದpost martum. . ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ತರೂ ಹಾಜರಿರಲೇ ಬೇಕಿತ್ತು. ಸಭಾಗ್ರಹದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೊಂದು ಸ್ಟೂಲ್. […]