Your Cart

Need help? Call +91 9535015489

📖 Print books shipping available only in India. ✈ Flat rate shipping

1. ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಪಾದ ಹೆಗಡೆ, ಸೋಮನಮನೆ

ಪಂಚಮದ ಇಂಚರ ವಿವೇಕಸ್ಮೃತಿ -2018
ಹಿಂದುಸ್ಥಾನಿ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

ಕಲಾವಿದರು – ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಪಾದ ಹೆಗಡೆ, ಸೋಮನಮನೆ
ರಾಗ – ನಟಭೈರವ, ವಿಲಂಬಿತ ಖ್ಯಾಲ ಏಕತಾಲ್
ಸಹ ಕಲಾವಿದರು –
ತಬಲಾ -ಶ್ರೀ.ಗಜಾನನ ಹೆಗಡೆ,
ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ – ಶ್ರೀ ಪ್ರಸಾದ ಕಾಮತ್

Leave a Reply