Your Cart

Need help? Call +91 9535015489

📖 Print books shipping available only in India. ✈ Flat rate shipping

ಧಾರವಾಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಭ್ರಮ ೨೦೧೫ – ಗೋಷ್ಠಿ ೧೪ – ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಸ್ಥಾನ ಇಳಿಮುಖವಾಗುತ್ತಿದೆಯೇ?

ಧಾರವಾಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಭ್ರಮ ೨೦೧೫ – ಗೋಷ್ಠಿ ೧೪ – ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಸ್ಥಾನ ಇಳಿಮುಖವಾಗುತ್ತಿದೆಯೇ?
ಮ.ಗು.ಬಿರಾದಾರ
ರಾಜಪ್ಪ ದಳವಾಯಿ
ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕುಲಕರ್ಣಿ
ನಿರ್ದೇಶಕರು : ವಿ. ಎಸ್. ಮೌಳಿ

Leave a Reply