Your Cart

Need help? Call +91 9535015489

📖 Print books shipping available only in India. ✈ Flat rate shipping

ಕ್ರಿಯಾಪದ

Gopal. T.S
31.50

Product details

Category

Articles

Author

Gopal. T.S

Publisher

Nava Karnataka

Book Format

Ebook

Pages

48

Language

Kannada

ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿರುವ ಪದಗಳಲ್ಲಿ ನಾಮಪದಗಳಂತೆಯೇ ಕ್ರಿಯಾಪದಗಳ ಸ್ಥಾನವೂ ಮಹತ್ವದ್ದು. ಕ್ರಿಯೆ ಎಂದರೆ ಕೆಲಸ. ಕ್ರಿಯಾಪದ ಎಂದರೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ಪದ. ಕ್ರಿಯಾಪದಗಳಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಭಾಷೆ ಹೇಗಿರುತ್ತಿತ್ತು? ಕೆಲಸವೇ ಇಲ್ಲದೆ ಸೋಮಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತಿತ್ತು, ಅಲ್ಲವೇ!

ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೇರುವ ಪದಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯಾಪದಕ್ಕೇ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯ. ಪೂರ್ಣ ಕ್ರಿಯಾಪದವೊಂದಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ವಾಕ್ಯರಚನೆಯೇ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.