ರಾಹುಲ್ ಸಾಂಕೃತ್ಯಾಯನ್ ಅವರ ವೋಲ್ಗಾ ಗಂಗಾ ಒಂದು ಮಹಾಕಾವ್ಯ. ಇದು ಮಾನವ ವಿಕಾಸವನ್ನು 6000 BCE ನಿಂದ 1942 CE ವರೆಗಿನ ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸುತ್ತದೆ. ವೋಲ್ಗಾ ನದಿಯ ದಡದಲ್ಲಿ ಇದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ವಿವಿಧ ಯುಗಗಳ ಸಣ್ಣ ಕಥೆಗಳ ಮೂಲಕ, ಇದು ವಿವಿಧ ಯುಗಗಳ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ವಿಕಾಸವನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸುತ್ತದೆ.

ನಾಲ್ಕನೆಯ ಭಾಗದ ಆಡಿಯೋ ಪುಸ್ತಕದ ಅಧ್ಯಾಯಗಳು

ಅಧ್ಯಾಯ ೧೬ – ಸುರಯ್ಯಾ
ಅಧ್ಯಾಯ ೧೭ – ರೇಖಾ ಭಗತ್
ಅಧ್ಯಾಯ ೧೮ – ಮಂಗಲಸಿಂಹ
ಅಧ್ಯಾಯ ೧೯ – ಸಫ್ದರ್
ಅಧ್ಯಾಯ ೨೦ – ಸುಮೇರ

 

Additional information

Publisher

Book Format

Audiobook

Author

Translator

B M Sharma

Category

Language

Kannada

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.