Your Cart

Need help? Call +91 9535015489

📖 Print books shipping available only in India. ✈ Flat rate shipping

ವೋಲ್ಗಾ ಗಂಗಾ – ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಘಟ್ಟ

Rahul Sankrutyayana
$1.09

Product details

Publisher

Nava Karnataka

Book Format

Audiobook

Language

Kannada

Category

Novel

Translator

B M Sharma

Author

Rahul Sankrutyayana

ರಾಹುಲ್ ಸಾಂಕೃತ್ಯಾಯನ್ ಅವರ ವೋಲ್ಗಾ ಗಂಗಾ ಒಂದು ಮಹಾಕಾವ್ಯ. ಇದು ಮಾನವ ವಿಕಾಸವನ್ನು 6000 BCE ನಿಂದ 1942 CE ವರೆಗಿನ ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸುತ್ತದೆ. ವೋಲ್ಗಾ ನದಿಯ ದಡದಲ್ಲಿ ಇದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ವಿವಿಧ ಯುಗಗಳ ಸಣ್ಣ ಕಥೆಗಳ ಮೂಲಕ, ಇದು ವಿವಿಧ ಯುಗಗಳ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ವಿಕಾಸವನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸುತ್ತದೆ.

ಮೊದಲ ಭಾಗದ ಆಡಿಯೋ ಪುಸ್ತಕದ ಅಧ್ಯಾಯಗಳು
ಅಧ್ಯಾಯ ೧ – ನಿಶಾ
ಅಧ್ಯಾಯ ೨ – ದಿವಾ
ಅಧ್ಯಾಯ ೩ – ಅಮೃತಾಶ್ವ
ಅಧ್ಯಾಯ ೪ – ಪುರುಹೂತಾ
ಅಧ್ಯಾಯ ೫ – ಪುರುಧಾನ