ನಾನು ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ನಿಂತು (ಅವಧಿ – ಸಂಚಿಕೆ – ೨೪) ( Periodical )

$0.21

ನಾನು ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ನಿಂತು
(ಅವಧಿ – ಸಂಚಿಕೆ – ೨೪)

೨-೧೨-೨೦೧೭ ರಿಂದ ೮-೧೨-೨೦೧೭ ರವರೆಗೆ ಪ್ರಕಟವಾದ ಲೇಖನಗಳು.

  • Category: Periodical
  • Publisher: VIVIDLIPI
  • Language: Kannada
  • Book Format: Periodical

ಈ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿನ ಲೇಖನಗಳು :

ಸವಿ ಸವಿ ನೆನಪು ಸಾವಿರ ನೆನಪು..
ಹುಣಸೂರು ಕಡೆ ಬಂದ್ರೆ..
ಅಥವಾ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೇಮಿಗಳಾಗಿ ಹುಟ್ಟುವದಿಲ್ಲ..
ಹೊಳಪು ಕಂಗಳ ಹುಡುಗಿ..
ಇದು ನೀವೇ ಬರೆಯುವ ‘ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್’
ಈಗಲೂ ಪೋರ್ಕ್ ತಿನ್ನುವಾಗ ಇವೆಲ್ಲಾ ನೆನಪಾಗಿ ಖುಷಿಯೆನಿಸುತ್ತದೆ..
ಇದು ನೀವೇ ಬರೆಯುವ ‘ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್’
‘ಜುಗಾರಿ ಕ್ರಾಸ್’ನಲ್ಲಿ ವಾನಳ್ಳಿಯೂ ಮತ್ತು ಅವರ ಕನ್ಯತ್ವವೂ..
ಅಕೌಂಟಬಿಲಿಟಿಗೆ ಎಳ್ಳು ನೀರು… ಸಂವಿಧಾನ ಬೋರೋ ಬೋರು…
‘ರಂಗಶಂಕರ’ದಲ್ಲಿ ಯುವ ನಾಟಕೋತ್ಸವ
ವಾನಳ್ಳಿಯವರೂ.. ‘ಕುಮಾರತ್ವ’ವೂ..
ಇದು ನೀವೇ ಬರೆಯುವ ‘ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್’
ಇಲ್ಲಿ ಊಟಕ್ಕೆ ಹುಳುಗಳೂ ಉಂಟು..!!
ನಾನು ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ನಿಂತು..
ಕೈಫಿ ಆಜ್ಮಿಯೂ.. ಆ ರಾಮನೂ..
I am shocked Mr Vanalli..
ಕುಂ ವೀ ಕಂಡ ‘ಉಪದ್ರವಿ ಹಾಗೂ ನಿರುಪದ್ರವಿ ಸಾಹಿತಿಗಳು’..
ಎಂಡಿಎನ್ ಕಂಡಂತೆ ‘ಪಿಂಡ’
ಸಾವೆಂಬುದು ಒಮ್ಮೆ ಆಚೆ ದಡದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಕೈಬೀಸುವ ಅಪರಿಚಿತ
ಇದು ನೀವೇ ಬರೆಯುವ ‘ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್’
ವಾನಳ್ಳಿಯವರೇ ಉತ್ತರಿಸಬೇಕು..
ಇದು ನೀವೇ ಬರೆಯುವ ‘ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್’
ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ತೇಜಸ್ವಿ..
ಉಮಾ ಕವಿತೆಯ ಮೋಹಕ್ಕೆ ನೀವು ಸಿಲುಕಿದರೆ ಮತ್ತೆ ಹೊರಬರಲಾರಿರಿ ಹುಷಾರು!

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.