ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಪ್ಲಸ್ – ಮಾರ್ಚ್ 2021 ( Periodical )

Profit Plus
$0.55

ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಮಾಸಪತ್ರಿಕೆ
ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೨೧
ಭರವಸೆಯ ಬದುಕಿಗಾಗಿ

  • Book Format: Periodical
  • Category: Periodical
  • Language: Kannada
  • Publisher: Profit Plus
  • Year Published: 2021
  • Author: Profit Plus

ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಮಾಸಪತ್ರಿಕೆ
ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೨೧
ಭರವಸೆಯ ಬದುಕಿಗಾಗಿ

ಸಂಪಾದಕೀಯ – ಪಾಲುದಾರಳು
ನಿಜಾಗಾದಾಸ – ಬೀಜಸ್ವರೂಪದ ದೈವೀ ಶಕ್ತಿ
ಮುಖ್ಯ ಲೇಖನ – ಅಂತಃ ಶಕ್ತಿಯ ಅರಿವಿನ ಅಗತ್ಯ
ಸಂತೃಪ್ತಿ ಸಮೃದ್ಧಿ – ಮಹಿಳೆಗೆ ಮನ್ನಣೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಹೊಣೆ
ಆಪ್ತ ಮಾತು – ಸೋಲು ಅಪರಾಧವಲ್ಲ
ನಿತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆ – ಶರಣಾಗತಿಯೇ ಸರಳ ಮಾರ್ಗ
ಅಜ್ಜನ ಅನುಭವ – ಗುರಿ ಇಟ್ಟಬಿಟ್ಟಮಾತು
ಸಣ್ಣ ಬದಲಾವಣೆ ದೊಡ್ಡ ಸುಧಾರಣೆ – ಹೊಸ ಬದುಕೇ ತೆರೆದಿದೆ
ಹೆಲ್ತ್ ಪ್ಲಸ್ – ನೋವು ನುಂಗುವದು ಅನಿವಾರ್ಯವಲ್ಲ
ನಿಮ್ಮದೇ ಜಾಗ – ಸುಖ ಎಲ್ಲಿದೆ
ನಮ್ಮ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ – ಮಾತು ಮಾಣಿಕ್ಯ
ಸದಾಶಯ – ಕಸದ ತೊಟ್ಟಿ ಅಲ್ಲ
ಒಳನೋಟ – ಪರಮ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ
ಅನಾಮಿಕಾಳ ಅಂತರಂಗ – ಕೇಳುವದು ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಹೇಳುವದು ಆಮೇಲಿರಲಿ
ಅರಿವಿಲ್ಲದ ಬದುಕು – ಸ್ಮರಣೆಯೊಂದೇ ಸಾಲದೇ

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.