• -11%

  ಜೀವ ಜೀವದ ನಂಟು

  0

  ಜೀವ ಜೀವದ ನಂಟು

  ಈ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಯ ಬದುಕಿನ ಬಾಂಧವ್ಯಗಳು, ಅಂತಃ ಕರಣದ ಸಂಬಂಧಗಳು, ಜೀವನ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು  ಬಿ ಎಸ್ ಜಯಪ್ರಕಾಶ ನಾರಾಯಣ ಅವರು ರಸವತ್ತಾಗಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.

  Original price was: $1.14.Current price is: $1.02.
  Add to basket