ಯವನ ಯಾಮಿನಿ ಕಥಾಚರಿತ್ರವು
70.00 42.00 Add to basket
Sale!

ಯವನ ಯಾಮಿನಿ ಕಥಾಚರಿತ್ರವು

70.00 42.00

ಯವನಯಾಮಿನಿ ಕಥಾಚರಿತ್ರವು
ಅಥವಾ
ಭ್ರೂಣದಿಂದ ‘ಬಯಲಿ’ನವರೆಗೆ

ಈ ನಾಟಕವನ್ನು ಬಿ ಸುರೇಶ ರವರು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.

  • Category: Plays
  • Author: B. Suresh
  • Publisher: VIVIDLIPI
  • Language: Kannada

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.