ಮಿಂಬರಹ

ಮುಚ್ಚಿದ ಕಣ್ಣುಗಳ ಹಿಂದೆ

ಮುಚ್ಚಿದ ಕಣ್ಣುಗಳ ಹಿಂದೆ ಅದು 1960 - 61 ರ ಸಾಲು... ನಾನಾಗ ಎಂಟನೇ ವರ್ಗದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ. ನಮ್ಮ ಶಾಲೆ ಎರಡು-ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಹಸುಗೂಸು. ನಮ್ಮದೇ ಎರಡನೇ... read more →

ನಮಗೆ ನಾವೇ ಬಂಧು, ನಮಗೆ ನಾವೇ ಶತ್ರು

ನಮಗೆ ನಾವೇ ಬಂಧು, ನಮಗೆ ನಾವೇ ಶತ್ರು ಆರತೀ ವಿ.ಬಿ. ‘ಕೀಳರಿಮೆ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳದೆ, ಕುಂದದ ಉತ್ಸಾಹದೊಂದಿಗೆ ಸತತವೂ ಪ್ರಯತ್ನಶೀಲನಾಗಿರುತ್ತ, ತನ್ನನ್ನು ತಾನೇ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು’ (‘ಉದ್ಧರೇದಾತ್ಮನಾತ್ಮಾನಂ…’) ಎನ್ನುವ... read more →

ದೇವರಿಗೊಂದು ಪತ್ರ 2

ದೇವರಿಗೊಂದು ಪತ್ರ 2 ಏಕೆ? ನಂದನ ಪತ್ರಕ್ಕೆನ್ನ ಉತ್ತರಿಸಲಿಲ್ಲ? ನಾನು! ನಿನಗಾಗಿ ಕೊರಗುತ್ತಿರುವವಳು ಇನ್ನೂ ಕೋಪ ಮಾಸಿಲ್ಲವೇ? ಹೇಳಿಬಿಡು ನಿನ್ನ ಭೇಟಿಗೆ ಬಂದಾಗಲೆಲ್ಲಾ ಕೇಳಿದ್ದು ನೆನಪಿದೆ ಆನು... read more →

ಹಿರಿಯರು ನಿಶ್ಚಯಿಸಿದ ಮದುವೆಯೋ , ಪ್ರೇಮವಿವಾಹವೋ?

ಹಿರಿಯರು ನಿಶ್ಚಯಿಸಿದ ಮದುವೆಯೋ , ಪ್ರೇಮವಿವಾಹವೋ? ಇಂದಿನ ಯುವಜನರು ತಮ್ಮ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನ ಹಾಗೂ ಸಂಗಾತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಚಿಂತನೆ ಮತ್ತು ಕನಸುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ... read more →

ಕುಂಟೆ ಕಟ್ಟುವುದು…!

ಕುಂಟೆ ಕಟ್ಟುವುದು...! ಮರದ ಕೊರಡೊಂದನ್ನು ಹಸುವಿನ ಕೊರಳಿಗೆ ಕಟ್ಟಿರುವುದನ್ನು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಕೆಲವು ತುಂಟ ದನಗಳು ಹಿಂಡಿನಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಯಾರ್ಯಾರದೋ ಗದ್ದೆ, ತೋಟಗಳಿಗೆ ನುಗ್ಗಿ ಬೆಳೆದ... read more →

ಬಯಲು ಆಲಯದೊಳಗೊ ಆಲಯವು ಬಯಲೊಳಗೊ

ಬಯಲು ಆಲಯದೊಳಗೊ ಆಲಯವು ಬಯಲೊಳಗೊ ಮುಖ ಹೊತ್ತಿಗೆಯ ಬಹುತೇಕ ಓದುಗರಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು ವಿಷಯ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿರಬಹುದು. ಈಗ 65 ರಿಂದ 75 ವಯಸ್ಸಿನವರೆಲ್ಲರ ಬಾಲ್ಯವೂ ಏಕರೂಪವಾಗಿತ್ತು... read more →

ಸಂಯಮಿಯು ತನಗೆ ತಾನೇ ಬಂಧು

ಸಂಯಮಿಯು ತನಗೆ ತಾನೇ ಬಂಧು ಆರತೀ ವಿ.ಬಿ. ‘ಯಾವನು ತನ್ನನ್ನು ತಾನೇ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾನೋ ಅವನು ತನಗೆ ತಾನೆ ಬಂಧುವು. ಯಾವನು ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಗೆದ್ದಿಲ್ಲವೋ ಅಂತಹವನು ತನಗೆ... read more →

ನಿಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಪ್ರೀತಿ ಎಷ್ಟು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದದ್ದು

ನಿಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಪ್ರೀತಿ ಎಷ್ಟು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದದ್ದು ಕಡಲ ಆಳದ ಕಪ್ಪೆಚಿಪ್ಪಿನಲಿ ಅವಿತಿರುವ ಸ್ಪರ್ಶವೆ ಅರಿಯದ ಶುಭ್ರ ಮುತ್ತು ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಪ್ರೀತಿ ಅಂಬರದ ತುಂಬೆಲ್ಲಾ ತಾರೆಗಲಿದ್ದರೂ! ಸದಾ ಫಳ ಫಳನೇ... read more →

ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ ಜಮಾನಾ

ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ ಜಮಾನಾ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ ಗಳು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಸೆಲ್ಫಿ ತೆಗೆಯುವ ಗೀಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸೆಲ್ಫಿಗಳು ಸ್ವಯಂ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯ ಒಂದು ರೂಪ. ತಮಗೆ ತಾವೇ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ... read more →

ದಿಲ್ ಥಾ ಛೋಟಾ ಸಾ… ಛೋಟಿ ಸಿ ಆಶಾ…

ದಿಲ್ ಥಾ ಛೋಟಾ ಸಾ... ಛೋಟಿ ಸಿ ಆಶಾ... 1970ರ ದಶಕ. ಮದುವೆಯಾಗಿ ಮೂರು ಮಕ್ಕಳಾಗಿದ್ದವು. ನನ್ನವರಿಗಾಗಲೇ ಹೃದಯಾಘಾತವಾಗಿತ್ತು. Doctor ಸಲಹೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಆಯಾಸ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ... read more →