ಮಿಂಬರಹ

ದೇವರಿಗೊಂದು ಪತ್ರ (9)

ದೇವರಿಗೊಂದು ಪತ್ರ (9) ಇಂದೇಕೋ ಮನಕೆ ತುಂಬಾ ನೋವಾಗಿದೆ ಕ್ಷೇಮ ನಾನಿಹೆನೆಂದು ಹೇಳಲಾಗದಾಗಿದೆ ಅದೇಕೋ ಕಳೆದುಹೋದವುಳೆಲ್ಲಾ ನೆನಪಾಗಿದೆ ಅಂತರಂಗ ತತ್ತರಿಸಿ ನಲುಗಿದೆ ಅಂದು ನಾ ಬೇಡಿ ಬೇಡಿ... read more →

ಮಹಿಳೆ ನಡೆದು ಬಂದ ದಾರಿ-೪

ಮಹಿಳೆ ನಡೆದು ಬಂದ ದಾರಿ-೪ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಾನಂತರದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಶಿಕ್ಷಣ: 1950 ರಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನವು ಶಿಕ್ಷಣದ ಬಗೆಗಿನ ಪರೋಕ್ಷ ಹಾಗೂ ಅಪರೋಕ್ಷ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಯ... read more →

ಯಹಾ ಕಲ್ ಕ್ಯಾ ಹೋ… ಕಿಸ್ನೇ ಜಾನಾ…

ಯಹಾ ಕಲ್ ಕ್ಯಾ ಹೋ... ಕಿಸ್ನೇ ಜಾನಾ... ಒಬ್ಬ ಅತ್ಯಂತ ಮೇಧಾವಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಇದ್ದ. ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರು. IIT ಮದ್ರಾಸ್ಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಯೂ... read more →

ಆತ್ಮಸುಖಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಪ್ರಾಪ್ತಿ

ಆತ್ಮಸುಖಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಪ್ರಾಪ್ತಿ ಡಾ. ಆರತೀ ವಿ. ಬಿ. ‘ಯಾವನು ಅಂತರಾತ್ಮನಲ್ಲೇ ಸುಖ ಕಾಣುತ್ತ, ಆತ್ಮದಲ್ಲೇ ವಿರಮಿಸುತ್ತ ಅಂತಜ್ಯೋತಿಯೇ ತಾನಾಗುತ್ತಾನೋ, ಅಂತಹ ಬ್ರಹ್ಮಭೂತನಾದ ಯೋಗಿಯು ಬ್ರಹ್ಮನಿರ್ವಾಣವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ. (ಭ.ಗೀ.:... read more →

ದೇವರಿಗೊಂದು ಪತ್ರ- (8)

ದೇವರಿಗೊಂದು ಪತ್ರ- (8) ಅದೆಂಥಾ..ಚತುರನಯ್ಯ ನೀ ದೇವಕಿ ತನಯ ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರ ನೀಡೆನಲು...ಮರೆತಂತೆ ನಟಿಸುವೆಯ ದರುಶನ ಕೊಡೋ ತಂದೆ ಎನಲು ಕನಸಲ್ಲಿ ಬರುವೆಯಾ? ಎಂಥಾ.. ಚತುರ ಮತಿಯವನಯ್ಯ..ನೀನು ನಿನ್ನಂಥ... read more →

ಪೆಟ್ನೆ…!

ಪೆಟ್ನೆ...! ಪೆಟ್ನೆ ಎಂದು ಹೆಸರಿಸುವ ಈ ಪರಿಕರ ನೆಲವನ್ನು ಸಮತಟ್ಟು ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆಧುನಿಕ ನೆಲ ಹಾಸುಗಳ ಆವಿಷ್ಕಾರ ಆಗುವ ಮೊದಲು ಮನೆಗೆ ಮಣ್ಣಿನ ನೆಲೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿತ್ತು.... read more →

ಜಾನೇ ಕಹಾ ಗಯಾ ವೋ ದಿನ…

ಜಾನೇ ಕಹಾ ಗಯಾ ವೋ ದಿನ… ಒಂದು ವಾರವಾಯಿತು ಮೂರೂ ಮಕ್ಕಳು ಹಬ್ಬದ ಸಡಗರ .. ಪರೀಕ್ಷಾ ಫಲಿತಾಂಶ admission ಗಲಾಟೆ, ಪುಸ್ತಕ ಖರೀದಿ ಶಾಲೆಯ ಶಿಕ್ಷಕರೊಂದಿಗೆ... read more →

ಸರ್ವ ಜೀವರ ಹಿತದಲ್ಲಿ ರತರು

ಸರ್ವ ಜೀವರ ಹಿತದಲ್ಲಿ ರತರು ಡಾ. ಆರತೀ ವಿ.ಬಿ. ‘ಕಲ್ಮಶವಿಲ್ಲದವರೂ, ಗೊಂದಲವಿಲ್ಲದವರೂ, ಯತಾತ್ಮರೂ ಬ್ರಹ್ಮನಿರ್ವಾಣ ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ’ ಎಂದು ಕೃಷ್ಣನು ವಿವರಿಸುತ್ತಿದ್ದ. ಆ ಲಕ್ಷಣಗಳ ಸಾಲಿಗೆ ‘ಸರ್ವಭೂತಹಿತೇರತಾಃ’ ಎನ್ನುವುದನ್ನೂ... read more →

ನಿಜ ಹೇಳಿ.

ನಿಜ ಹೇಳಿ. ಆಚರಿಸಿದೆವು ಈ ಒಂದು ದಿನ ಹೆಸರಿಟ್ಟು ಮಹಿಳಾ ದಿನ ಇನ್ನೂ ಕಳೆದಿರಲಿಲ್ಲ ಪೂರ್ಣ ಒಂದು ದಿನ ವಾಟ್ಸಾಪ್ನಲ್ಲಿ ಓದಿದೆ ಒಂದು ವಾಕ್ಯನ ಅದರಲಿತ್ತು ಮುಗಿತು... read more →

ಮಹಿಳೆ ನಡೆದು ಬಂದ ದಾರಿ-3

ಮಹಿಳೆ ನಡೆದು ಬಂದ ದಾರಿ-3 ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಾನಂತರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ವಿವಿಧ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳನ್ನು ಸೇರಿಕೊಂಡರು. ಅವರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳು, ಸಂಪುಟ ದರ್ಜೆಯ ಸಚಿವರು, ಉಪಸಚಿವರು... read more →
Download VIVIDLIPI mobile app.
Download App