ಜಡ, ಜೀವ, ಚೇತನ ಯಾವುದೊಂದೂ ಒಂದರಂತೊಂದಿಲ್ಲದಿರುವುದೇ ಪ್ರಪಂಚ ಈ ವೈವಿಧ್ಯತೆಗೆ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಾನ ಸ್ಥಾನವಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ತರತಮ, ಓರೆಕೋರೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಇತ್ಯಾದಿ ವ್ಯಾಪಾರಗಳೆಲ್ಲ ನಡೆಯುವದು ಮನುಷ್ಯರ ನಡುವೆ ಮಾತ್ರ. ಈ ಪ್ರಜ್ಞೆಯ ಪಾತಳಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಗಮನಿಸಿದರೆ ಮಾತ್ರ ರಾಗ ಭಾವಗಳಿಗೆ ಬಲಿಯಾಗದ ಅಪ್ಪಟ ಲಲಿತ ಪ್ರಬಂಧ ಹೊರಬರಬಹುದು.

Additional information

Book Format

Ebook

Pages

100

Author

Category

Language

Kannada

Publisher

Year Published

2023

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.