Your Cart

Need help? Call +91 9535015489

📖 Print books shipping available only in India. ✈ Flat rate shipping

“ಹೊಸತು” ಮೇ 2021

$0.00

Product details

Editor

Navakaranataka

Book Format

Periodical

Category

Periodical

Language

Kannada

Publisher

Nava Karnataka

Year Published

2021

ಹೊಸತು  ಮೇ ೨೦೨೧

ಸಂಪಾಕದಕೀಯ: ಹಾಹಾಕಾರಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದ ಎರಡನೇ ಅಲೆ

ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳು- ಒಂದು ಸ್ಥೂಲ ನೋಟ

ಭಾರತದ ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕೈಗಾರಿಕೆ (ಐಟಿ ಕ್ಷೇತ್ರ)

ನೂತನ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಹಿತೆಗಳು