ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಪ್ಲಸ್ – ಏಪ್ರಿಲ್ 2021 ( Periodical )

$0.55

ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಮಾಸಪತ್ರಿಕೆ
ಏಪ್ರಿಲ್ 2021
ಭರವಸೆಯ ಬದುಕಿಗಾಗಿ

  • Book Format: Periodical
  • Category: Periodical
  • Language: Kannada
  • Publisher: Profit Plus
  • Year Published: 2021
  • Editor: Sudha Sharma

ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಮಾಸಪತ್ರಿಕೆ
ಏಪ್ರಿಲ್ 2021
ಭರವಸೆಯ ಬದುಕಿಗಾಗಿ

ಸಂಪಾದಕೀಯ – ಬೆಟ್ಟವಲ್ಲ ಬಯಲು
ನಿಜಾಗಾದಾಸ – ಹಾಲುಕ್ಕುವಂತೆ ಬೆಳೆಯುವುದು
ಅರಿವಿಲ್ಲದ ಬದುಕು – ಅವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೇ ಇದ್ದಾರೆ
ಮುಖ್ಯ ಲೇಖನ – ನವಭಾವ ನವಪಲ್ಲವ
ಆಪ್ತ ಮಾತು – ಸಾಲ ಸಂಕಷ್ಟ
ನಿತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆ – ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಕರ್ಮ
ಭರವಸೆ – ಕಷ್ಟಗಳಿಂದಲೇ ಕಳೆಯುತ್ತೇವೆ
ನಮ್ಮ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ – ವರ್ತಮಾನದಲ್ಲಿ ಹುದುಗಿದ ಭವಿಷ್ಯ
ಸದಾಶಯ – ಮನೆಯ ಸಿರಿ
ಒಳನೋಟ – ದುಃಖವು ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಪೂರಕ
ಸಂತೃಪ್ತಿ ಸಮೃದ್ಧಿ – ಮಧ್ಯವಯಸ್ಸೂ ಮುದವಾಗುವುದು ಹೇಗೆ

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.