• -40%

  ಸಂಶೋಧನಾ ಆಯಾಮಗಳು

  0

  ಸಂಶೋಧನಾ ಆಯಾಮಗಳು:

  ಈ ಕೃತಿಯು  ಕನ್ನಡನಾಡಿನ ಹಿರಿಯ ವಿದ್ವಾಂಸರಾದ ಡಾ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಹಾವನೂರು, ಡಾ. ಎಂ.ಚಿದಾನಂದಮೂರ್ತಿ, ಡಾ. ಟಿ.ವಿ.ವೆಂಕಟಾಚಲ ಶಾಸ್ತ್ರೀ, ಡಾ. ಸೂರ್ಯನಾಥ ಕಾಮತ್ ಮತ್ತಿತರ ಹಿರಿಯ ಸಂಶೋಧಕರ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.

  Original price was: $1.80.Current price is: $1.08.
  Add to basket
 • -40%

  ಸಂಶೋಧನಾ ಆಯಾಮಗಳು

  0

  ಸಂಶೋಧನಾ ಆಯಾಮಗಳು:

  ಈ ಕೃತಿಯು  ಕನ್ನಡನಾಡಿನ ಹಿರಿಯ ವಿದ್ವಾಂಸರಾದ ಡಾ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಹಾವನೂರು, ಡಾ. ಎಂ.ಚಿದಾನಂದಮೂರ್ತಿ, ಡಾ. ಟಿ.ವಿ.ವೆಂಕಟಾಚಲ ಶಾಸ್ತ್ರೀ, ಡಾ. ಸೂರ್ಯನಾಥ ಕಾಮತ್ ಮತ್ತಿತರ ಹಿರಿಯ ಸಂಶೋಧಕರ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.

  Original price was: $1.80.Current price is: $1.08.
  Add to basket