• -40%

  ಮಹಾಮಾರಿ ಕೊರೊನಾ

  0

  ಮಹಾಮಾರಿ ಕೊರೊನಾ

  ಇದು ಮಹಾಮಾರಿ ಕೊರೊನಾ ಕುರಿತಾದ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಅದರಂತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕಾ ಕ್ರಮಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಆಯುರ್ವೇದದ ಔಷಧಿಗಳ ಬಳಕೆಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

  Original price was: $1.20.Current price is: $0.72.
  Add to basket