• -10%

  ಶ್ರೀತುಲಸೀ ಅಮೃತಪಾನ

  0

  ಶ್ರೀತುಲಸೀ ಅಮೃತಪಾನ:

  ಒಂಬತ್ತು ಕಥೆಗಳು
  ಸ್ವಾಮಿ ಶಿವಾತ್ಮಾನಂದ

  Original price was: $1.80.Current price is: $1.62.
  Add to basket
 • -20%

  ಶ್ರೀತುಲಸೀ ಅಮೃತಪಾನ

  0

  ಶ್ರೀತುಲಸೀ ಅಮೃತಪಾನ
  ಒಂಬತ್ತು ಕಥೆಗಳು
  ಸ್ವಾಮಿ ಶಿವಾತ್ಮಾನಂದ

  ಸ್ವಾಮಿ ಶಿವಾತ್ಮಾನಂದರು ಪುರಾಣಗಳ ಆಳ ಆಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ, ಒಂಭತ್ತು ಕಥೆಗಳ ಮೂಲಕ ಹಲವಾರು ದೇವತೆಗಳ, ದೇವಸ್ಥಾನಗಳ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಕಣ್ಣು ಕಟ್ಟುವಂತೆ ತಮ್ಮ ಕಾವ್ಯಮಯ ಭಾಷೆಯಿಂದ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.

  Original price was: $1.80.Current price is: $1.44.
  Add to basket