Your Cart

Need help? Call +91 9535015489

📖 Print books shipping available only in India. ✈ Flat rate shipping

ಬೆಂಜಮಿನ್ ಫ್ರಾಂಕ್ಲಿನ್

Sumangala Mummigatti. S
$0.27

Product details

Category

Biography

Author

Sumangala Mummigatti. S

Publisher

Nava Karnataka

Book Format

Ebook

Pages

48

Language

Kannada

Year Published

2021

ಅಮೆರಿಕಾ ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದವರಲ್ಲಿ ಬೆಂಜಮಿನ್ ಫ್ರಾಂಕ್ಲಿನ್   ಕೂಡಾ ಒಬ್ಬರು. ಇವರು ಸೊಸೈಟಿ ಫಾರ್ ದಿ ರಿಲೀಫ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀ ನೀಗ್ರೋಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು  ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು. ಫ್ರಾಂಕ್ಲಿನ್ ಅಮೆರಿಕಾದ ಮೊದಲ ಡಾಲರ್ ನೋ‍ಟನ್ನು ಮುದ್ರಿಸಿದ. ಇವರು ಅಮೆರಿಕಾದ ಪ್ರ ಪ್ರಥಮ ಗ್ರಂಥ ಭಂಡಾರವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು.