Your Cart

Need help? Call +91 9535015489

📖 Print books shipping available only in India. ✈ Flat rate shipping

ಅದ್ಭುತ ಜೀವಾವಾಸ ಅಂಡಮಾನ್

Sumangala Mummigatti. S
$1.31

Product details

Category

Travelogue

Author

Sumangala Mummigatti. S

Publisher

Nava Karnataka

Book Format

Ebook

Pages

144

Language

Kannada

Year Published

2021

ಅದ್ಭುತ ಜೀವಾವಾಸ ಅಂಡಮಾನ್

‘ಜೀವ’ ಸದಾ ಚೈತನ್ಯ ತುಂಬುವ ಅಂಶ. ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸೌಂದರ್ಯದ ಮುಂದೆ ಮಾನವ ನಿರ್ಮಿತ ಕೃತಕ ಸೌಂದರ್ಯ ಸಾಟಿಯಾಗಲಾರದು. ಅಂತಹ ಒಂದು ಚೈತನ್ಯ ಪೂರ್ಣ ಅನುಭವ ವನ್ನು ನೀಡುವ ಅಂಡಮಾನನ್ನು ಅಣು ಅಣುವಾಗಿ ಅನುಭವಿಸಿ, ಕಣ ಕಣವಾಗಿ ಆನಂದಿಸಿ ಅನುಭವಗಳು, ಮಾನವನ ವಿಕಾಸದ ಇತಿಹಾಸದ ಪಳೆಯುಳಿಕೆಗಾಗಿ ಉಳಿದಿರುವ “ಜರವಾ” ಗಳ ಭೇಟಿ ನಿಜಕ್ಕೂ ಮುದ ನೀಡುವ ಅನುಭವಗಳು. ಅಂಡಮಾನಿಗೆ  ಪ್ರವಾಸ ಹೋಗಬಯಸುವವರು ಸ್ವಲ್ಪವಾದರೂ ಅಲ್ಲಿಯ ಜೀವಾ ವಾಸಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಹೊರಟರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅವರ  ಪ್ರವಾಸ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ  ಒಂದು ಕಿರು ಪರಿಚಯವನ್ನು ಕೊಡುವ  ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಇಲ್ಲಿದೆ.