ಬುದ್ಧನ ರಾಟಿ ( Audiobook )

Chandrakant Pokale
$0.69

ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಪೋಕಳೆ ಅವರು ಮರಾಠಿ ಯಿಂದ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಅನುವಾದ ಮಾಡಿದ ಕಾದಂಬರಿಯಾಗಿದೆ.

(Duration: 3 hours)

  • Book Format: Audiobook
  • Author: Chandrakant Pokale
  • Narrator: Uma Bhatkhande

ಈ ಕಾದಂಬರಿಯ ಮುಖ್ಯ ಸೂತ್ರ ಆತ್ಮ ಸನ್ಮಾನವಾಗಿದೆ. ಅದಿಲ್ಲದೆ ಮನುಷ್ಯ ಬದುಕಲಾರ .ಮತಾಂತರಗೊಂಡ ಒಬ್ಬ ದಲಿತನ ಮಾನಸಿಕ ಸಂಘರ್ಷದ ಈ ಕಾದಂಬರಿವು ಧ್ವನಿ ಮುದ್ರಿತ ಪುಸ್ತಕವಾಗಿದೆ.

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.