Sale!

ಚಂದ್ರ ಶೋಧನೆ ( Ebook )

Sumangala Mummigatti. S
$1.48

ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಕ ಮಾನವನು ತನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಎಷ್ಟ‍ರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ, ತಾನು ಭೂಮಿಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿ ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ಇಳಿದು ಆ ಜಾಗದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಲ್ಲವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಚಂದ್ರನ ಸಮೀಪದಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುವುದರಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಇಳಿಸಿ ಅದರ ಮೂಲಕವು ಜ್ಞಾನಾರ್ಜನೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸರಳವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ಅರ್ಥವಾಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿರೂಪಿಸಿರುವ ಈ ಪುಸ್ತಕ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಒಂದು ಪ್ರಶಂಸನಾರ್ಹ ಕಾರ್ಯ.

  • Category: Science
  • Author: Sumangala Mummigatti. S
  • Book Format: Ebook
  • Pages: 136
  • Language: Kannada
  • Year Published: 2021

ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಕ ಮಾನವನು ತನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಎಷ್ಟ‍ರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ, ತಾನು ಭೂಮಿಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿ ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ಇಳಿದು ಆ ಜಾಗದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಲ್ಲವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಚಂದ್ರನ ಸಮೀಪದಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುವುದರಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಇಳಿಸಿ ಅದರ ಮೂಲಕವು ಜ್ಞಾನಾರ್ಜನೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸರಳವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ಅರ್ಥವಾಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿರೂಪಿಸಿರುವ ಈ ಪುಸ್ತಕ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಒಂದು ಪ್ರಶಂಸನಾರ್ಹ ಕಾರ್ಯ.

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.