Your Cart

Need help? Call +91 9535015489

📖 Print books shipping available only in India. ✈ Flat rate shipping

ಶಿಶುಪಾಲ ವಧೆ

ಶಿಶುಪಾಲ ವಧೆ ವಾಚನ : ಶ್ರೀಮತಿ ಚಂಪಕಾ ಶ್ರೀಧರ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ : ಶ್ರೀಮತಿ ರತ್ನಾ ಮೂರ್ತಿ, ಬೆಂಗಳೂರು

ಜರಾಸಂಧ ವಧೆ

ಜರಾಸಂಧ ವಧೆ ವಾಚನ : ಶ್ರೀಮತಿ ಇಂದಿರಾ ಮುರಳಿ, ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ : ಡಾ| ಹೆಚ್.ಆರ್, ವಾಸುದೇವ, ಹೊಸಹಳ್ಳಿ

ಗಮಕ: ಮಯಾ ಸಭಾ ನಿರ್ಮಾಣ – ಭಾಗ ೩

ಮಯಸಭಾ ನಿರ್ಮಾಣ ವಾಚನ : ಶ್ರೀಮತಿ ಧರಿತ್ರಿ ಆನಂದ್ ರಾವ್, ಮೈಸೂರು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ : ಡಾ| ಜ್ಯೋತಿ ಶಂಕರ್, ಮೈಸೂರು ಗಮಕ ಪರಿಷತ್, ಹೊಸಳ್ಳಿ

ಗಮಕ: ಮಯಸಭಾ ನಿರ್ಮಾಣ: ಭಾಗ ೧

ಗಮಕ ವಾಚನ ಗಮಕ ಕಲಾ ಪರಿಷತ್, ಹೊಸಹಳ್ಳಿ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ತಾ| ನಲ್ಲಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ 31, 2016 ಹಾಗೂ ಜನೇವರಿ 1, 2017 ರಂದು ನಡೆದ ಅಹೋರಾತ್ರಿ ಗಮಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ