Need help? Call +91 9535015489

📖 Paperback books shipping available only in India.

✈ Flat rate shipping

ಸದಾ ನಗಿಸುವ ಘಟನೆ:

ಸದಾ ನಗಿಸುವ ಘಟನೆ: ಒಮ್ಮೆ ತಿಮ್ಮ ತನ್ನ ಅಮ್ಮ ತಿಮ್ಮಕ್ಕನ ಕಣ್ಣಿನ ಆಪರೇಷನ್ಗೆ ಅಂತ ದವಾಖಾನಿಗ ಕರಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದ. ಮುಂಜಾನೆ ನಸಿಕ್ನಾಗ ಆಪರೇಶನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಡಾಕ್ಟರ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸರಿ ತಿಮ್ಮಕ್ಕ ಬೆಡ್ ಮ್ಯಾಲ ಹಂಗ ಅಡ್ಡಾದ್ಲು. ಸಂಜೆಯಿಂದ ರಾತ್ರಿ ತನ […]

ಅಪೂರ್ವ ವಜ್ರ.

ಅಪೂರ್ವ ವಜ್ರ. ಒಬ್ಬ ಬಡವ ಹೇಗೆ ರಾಜ ಆಗತಾನೆ ಅಂತ ಈ ಕಥೆನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ.

ನಾಲಕ್ಕು ಕಥೆಗಳು ನಿಮಗಾಗಿ.

ನಾಲಕ್ಕು ಕಥೆಗಳು ನಿಮಗಾಗಿ. ಪಂಜರದ ಕೋತಿ+ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವೇ ಸ್ವರ್ಗ+ಮೂರ್ಖ ಕಪ್ಪೆ+ಮುಯ್ಯಿಗೆ ಮುಯ್ಯಿ+ಸಿಂಹದ ಪ್ರೀತಿ.

ದುಷ್ಟ ಹುಡುಗ.

ದುಷ್ಟ ಹುಡುಗ. ಯಾವ ತಪ್ಪುಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ದುಷ್ಟರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಅಂತ ಈ ಕಥೆನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ.

ಬುದ್ದಿವಂತ ರೈತ.

ಬುದ್ದಿವಂತ ರೈತ. ಮೂಕ ಪ್ರಾಣಿ, ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೂ ಪ್ರೀತಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಈ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ

ನೆಗಡಿಯಾಗಿದೆ ಸರ್.

ನೆಗಡಿಯಾಗಿದೆ ಸರ್. ದುಷ್ಟರ ಜೊತೆ ಜಾಣತನದಿಂದ ಹೇಗೆ ಪಾರಾಗುವುದು ಅಂತ ಈ ಕಥೆ ಕೇಳಿ ತಿಳಿಯಿರಿ.

ಕ್ಷಮೆ.

ಕ್ಷಮೆ. ಕ್ಷಮಿಸೋದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡಗುಣ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಈ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ನೀವೇ ಕೇಳಿ