ವಿವಿಡ್ಲಿಪಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ: “ಮಾಧ್ಯಮದ ಭಾಷೆ ಬದಲಾದ ಬಗೆ!”

ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಪರಿಚಯ – ಡಾ. ಕಮಲಾ ಹಂಪನಾ ಅವರಿಂದ ” ದಾನಚಿಂತಾಮಣಿ ಅತ್ತಿಮಬ್ಬೆ ಪರಿಚಯ” ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

“ಬಿಂಬ— ಆ ತೊಂಬತ್ತು ನಿಮಿಷಗಳು”

 ವಾಲಿ ವಧೆ 

ಕಿತ್ತೂರು ಸಂಸ್ಥಾನ : ದಾಖಲೆಗಳು ಸಂಪುಟ – ೧ ಬಿಡುಗಡೆ ಸಮಾರಂಭ

ಪುಸ್ತಕಗಳ ಬಿಡುಗಡೆ

ಜೀಕೆ ಮಾಸ್ತರರ ಪ್ರಣಯ ಪ್ರಸಂಗ

ಐದು ಪುಸ್ತಕಗಳ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮತ್ತು ಕಾವ್ಯ ಸಂಧ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

ವಸಂತ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಲೆ – ೪

ಧಾರವಾಡ ಹಾಸ್ಯ ಸಂಜಿ

ಹಳಗನ್ನಡ ಕೃತಿಗಳ ಒಳನೋಟ ಮತ್ತು ಪ್ರೋ. ಹಂ . ಪ . ನಾ ಅವರ ಸಾಹಿತ್ಯಲೋಕದ ಒಡನಾಟ

ಪುರಂದರ ತ್ಯಾಗರಾಜ ಕನಕದಾಸರ ಆರಾಧನಾ ಮಹೋತ್ಸವ ವೈಭವ

ಬೆಂದಕಾಳು ಆನ್ ಟೋಸ್ಟ್

MYSORE INTERNATIONAL WATER FILM FESTIVAL- 2020;

ಹೊನಲು

ಮಾಧವಿ

ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ‘ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನ’ ಕೃತಿ ಬಿಡುಗಡೆ

ಭಾವಲೀಲೆ ಕವನ ಸಂಕಲನ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ