ವಿವಿಡ್ಲಿಪಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ: “ಮಾಧ್ಯಮದ ಭಾಷೆ ಬದಲಾದ ಬಗೆ!”

ಧಾರವಾಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಭ್ರಮ ೨೦೧೩ – ಗೋಷ್ಠಿ ೮ ಭಾಗ ೨- ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾವ್ಯಗಳ ವಾಚನ

ಈ ಹೊತ್ತಿಗೆ – ಏಳನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ – ಭಾಗ ೨

ಈ ಹೊತ್ತಿಗೆ – ಏಳನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ – ಭಾಗ ೧

ಶ್ರೀ ಎಸ್ ಎಲ್ ಭೈರಪ್ಪ – ಯು.ಕೆ. ಕನ್ನಡಿಗರೊಂದಿಗೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಚರ್ಚೆ

ಆವರಣ ೫೦! ಮತ್ತು ಕಥೆ -ಕಾದಂಬರಿಗಳ ಹಬ್ಬ

ವಸಂತ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಲೆ-೪

ವಸಂತ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಲೆ -೩

ಶಿಶಿರ ರಂಗೋತ್ಸವ ಭಾಗ – 2

ಶಿಶಿರ ರಂಗೋತ್ಸವ, ಭಾಗ – 1

ಬಸವರಾಜ ಕಟ್ಟಿಮನಿ ಕಾದಂಬರಿ , ಕಥೆ ಮತ್ತು ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಮಾರಂಭ ಹಾಗೂ ಯುವ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪುರಸ್ಕಾರ ಸಮಾರಂಭ

6. ಪಂಡಿತ ರಾಮ ದೇಶಪಾಂಡೆ

5. ಪಂಡಿತ ರಾಮ ದೇಶಪಾಂಡೆ

4. ಪಂಡಿತ ರಾಮ ದೇಶಪಾಂಡೆ

3. ಪಂಡಿತ ರಾಮ ದೇಶಪಾಂಡೆ

2. ಪಂಡಿತ ರಾಮ ದೇಶಪಾಂಡೆ

1. ಪಂಡಿತ ರಾಮ ದೇಶಪಾಂಡೆ

6. ವಿದುಷಿ ಶಾಶ್ವತಿ ಮಂಡಲ್