Need help? Call +91 9535015489

📖 Print books shipping available only in India. ✈ Flat rate shipping

“ಉರಿವ ಕೆಂಡದ ಮೇಲೆ” ಕಾದಂಬರಿಯ ಕುರಿತು ಸಂವಾದ

ವಿವಿಡ್ಲಿಪಿ ಹಾಗೂ ಮನೋಹರ ಗ್ರಂಥ ಮಾಲಾ, ಧಾರವಾಡ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಡಾ ಹರ್ಷ ಡಂಬಳ, ಲೇಖಕರು, ಧಾರವಾಡ ಪ್ರೊ ಎನ್ ಎಸ್ ಗುಂಡುರ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ತುಮಕೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ತುಮಕೂರು ಡಾ. ತಾರಿಣಿ ಶುಭದಾಯಿಣಿ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಕಾಲೇಜು, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ […]