Need help? Call +91 9535015489

📖 Print books shipping available only in India. ✈ Flat rate shipping

ಬೇಂದ್ರೆ ಕಾವ್ಯವಿಹಾರ – ಉದ್ಘಾಟನ ಸಮಾರಂಭ

“ ಬೇಂದ್ರೆ ಕಾವ್ಯವಿಹಾರ” ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ಘಾಟನ ಸಮಾರಂಭ
ಮುಂಬೈ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಕನ್ನಡ ವಿಭಾಗ, ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಗಮ ಹಾಗೂ ವಿವಿಡ್ಲಿಪಿ ಇವರ ಸಂಯುಕ್ತ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ “ ಬೇಂದ್ರೆ ಕಾವ್ಯವಿಹಾರ” ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಲವು ಭಾಗಗಳಾಗಿ ಯೂ ಟ್ಯೂಬ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶ ಹೊಂದಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ಘಾಟನ ಸಮಾರಂಭ ದಿನಾಂಕ 21-07-2021 ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಯೂ ಟ್ಯೂಬ್ ನಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗಲಿದೆ .

Youtube Live: https://www.youtube.com/vividlipi/live

Download VIVIDLIPI Mobile APP– https://www.vividlipi.com/app