Need help? Call +91 9535015489

📖 Print books shipping available only in India. ✈ Flat rate shipping

ಪ್ರಕಟಣಾ ಪ್ರಪಂಚದ ಕಥೆಗಳು – ರಮೇಶ್ ಉಡುಪ, ಅನಂತ ಚಿನಿವಾರ್

ನವಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರಕಾಶನದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಶ್ರೀ, ರಮೇಶ್ ಉಡುಪ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಲೇಖಕರು, ಪತ್ರಕರ್ತರು ಶ್ರೀ. ಅನಂತ ಚಿನಿವಾರ್ …ವಿವಿಡ್ಲಿಪಿ ನೇರ ಪ್ರಸಾರದಲ್ಲಿ ನವಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರಕಾಶನಕ್ಕೆ ೬೦ ತುಂಬಿದ (೧೯೬೦-೨೦೨೦) ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡ ಹಲವು ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಇ-ಬುಕ್ ಪ್ರಕಟಣೆಯೂ ಒಂದು. ಕನ್ನಡದ ಸಾಹಿತ್ಯಕ, […]