ಟಿ.ವಿ.

ಪಯಣ

ಸುನಾಮಿ

ಪ್ರಕೃತಿ ಹೆಣ್ಣು

ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ

ದೀಪ

ಕಾವ್ಯಕನ್ನಿಕೆಯು ಮನ ಮೆತ್ತಿಹಳು

ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ

ಶ್ರಾವಣ ಬಂತು

ಅಹಲ್ಯ

ಚೈತ್ರದ ಚಿತ್ತಾರ

ಮಾನವೀಯತೆಯ ಮೆರೆಯೋಣ

ಇರುಳ ಬೆಳಕಿನ ಮಗ್ಗುಲಲ್ಲಿ

ಆಹಾ ಆ ಬಾಲ್ಯವೆಷ್ಟು ಚೆನ್ನ

ಮದುವೆಯಾದ ಹೊಸತರಲ್ಲಿ

ಕಾಲೇಜಿನ ಕಾಲ ಸುವರ್ಣ ಕಾಲ

ಪ್ರಶಸ್ತಿ

ಚಟವಂತರ ಕೂಟದ ಹರಟೆಗಳು