Need help? Call +91 9535015489

📖 Print books shipping available only in India. ✈ Flat rate shipping

ನನ್ನ ಮಾಲಿ ಸಹ ರಾಣಿಯ ಪದಕ ಧಾರಿ!

ನನ್ನ ಮಾಲಿ ಸಹ ರಾಣಿಯ ಪದಕ ಧಾರಿ! ”ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆಲಸ ಮತ್ತು ತೋಟದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಕೆಲಸಗಾರರು ಯಾರೂ ಸಿಗುತ್ತನೇ ಇಲ್ಲ,” ಎನ್ನುವ ಗೊಣಗು ಕೇಳಿಸದ ಊರು, ದೇಶ, ಕಾಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಈಗಂತೂ ಕೊರೋನಾ ಮಾರಿಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅದು ಇನ್ನೂ ಉಲ್ಬಣಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ, […]

ನಾಡಿಗೇ ಭೂಷಣರಾಗಿದ್ದ ”ಶಿವಣ್ಣ ಕಾಕಾ’ ನಾಡಗೀರ ಮಾಸ್ತರ್

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 5 ಶಿಕ್ಶಕರ ದಿನವೆಂದು ಆಚರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ನಮಗೆ ಪಾಠ ಕಲಿಸಿದ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ರೂಪಿಸಿದ ಗುರುಗಳನ್ನು ದಿನನಿತ್ಯ ನೆನಸುತ್ತೇವೆ. ಅಂಥ ಪ್ರಾತಃಸ್ಮರಣೀಯರು ನನ್ನ ಗುರುಗಳಾಗಿದ್ದ ನಾಡಗೀರ ಮಾಸ್ತರರು. ದಾಸರೆಂದರೆ ಪುರಂದರ ದಾಸರಯ್ಯ ಎನ್ನುವ ಧಾಟಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ’ಮಾಸ್ತರ್’ […]