ಗಂಧ ಬಾಬಾ

ರದ್ದಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕ ಪತ್ರಗಳು

ಪಾತರಗಿತ್ತಿ

ಸುಂದರ ನಟಿ ಸಾಧನಾ ಇನ್ನು ಬರಿ ನೆನಪು

ಸಂಗೀತ ವಿಶಾರದ ಆರ್. ಟಿ. ಹೆಗಡೆ

ರುದ್ರಾಕ್ಷ ಶಿವನ ಕಣ್ಣ ಹನಿ

ಹುಚ್ರಾಯಪ್ಪನ ಹೊಸ ಕಂಪನಿ

ಹುಚ್ಚರಾಯಪ್ಪನ ಹೊಸ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆ

ಹುಚ್ಚರಾಯಪ್ಪನ ಹೊಸ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆ

ನಮ್ಮ ಧಾರ್ಮಿಕ ಧಾರವಾಡ

ಸುವರ್ಣ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ‘ವಂಶವೃಕ್ಷ’ ಮತ್ತು ‘ಸಂಸ್ಕಾರ’

ನೆರೆ ಬರದಿರಲಿ ದೇವರೇ

ನಮ್ಮ ಧಾರ್ಮಿಕ ಧಾರವಾಡ

ಭಯ್ಯಾ… ಪ್ಲೇಟ್ ಪಾನಿಪುರಿ

ಇನ್ನಿಲ್ಲವಾದ ಕಾಸರಗೋಡಿನ ಕನ್ನಡ ಧ್ವನಿ ಕಯ್ಯಾರ ಕಿಂಞಣ್ಣ ರೈ

ಮೇರು ಸಾಧನೆ (ಡಾ. ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಕನಸಿನ ಭಾರತ)

ನಿರೂಪ

ಚಾಳ