Your Cart

Need help? Call +91 9535015489

📖 Print books shipping available only in India. ✈ Flat rate shipping

ಪಂಡಿತ ಶ್ರೀಪಾದ ಹೆಗಡೆ ಕಂಪ್ಲಿ ೨

ಪಂಡಿತ ಶ್ರೀಪಾದ ಹೆಗಡೆ ಕಂಪ್ಲಿ ೨ ರಾಗ : ಸಲಗವರಲಿ ತೋಡಿ ತಾಲ : ಧೃತ್ ಏಕತಾಲ ತಬಲಾ : ಶ್ರೀ ಭಾರವಿ ದೇರಾಜೆ ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ : ಶ್ರೀ ಗುರುಪ್ರಸಾದ ಹೆಗಡೆ

ಪಂಡಿತ ಶ್ರೀಪಾದ ಹೆಗಡೆ ಕಂಪ್ಲಿ ೧

ಪಂಡಿತ ಶ್ರೀಪಾದ ಹೆಗಡೆ ಕಂಪ್ಲಿ ೧ ರಾಗ : ತೋಡಿ ತಾಲ : ವಿಳಂಬಿತ ಏಕತಾಲ, ಧೃತ್ ತೀನತಾಲ ತಬಲಾ : ಶ್ರೀ ಭಾರವಿ ದೇರಾಜೆ ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ : ಶ್ರೀ ಗುರುಪ್ರಸಾದ ಹೆಗಡೆ

ಶ್ರೀಪಾದ ಹೆಗಡೆ – ೨

ಶ್ರೀಪಾದ ಹೆಗಡೆ – ೨ ರಾಗ : ಗುಣಕಾಲಿ ತಾಲ : ಮಧ್ಯಲಯ ತೀನತಾಲ ತಬಲಾ : ಶ್ರೀ ಗಜಾನನ ಹೆಗಡೆ ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ : ಶ್ರೀ ಪ್ರಸಾದ ಕಾಮತ

ಶ್ರೀಪಾದ ಹೆಗಡೆ -೧

ಶ್ರೀಪಾದ ಹೆಗಡೆ -೧ ೧. ರಾಗ : ನಟ ಭೈರವ ತಾಲ : ವಿಲಂಬಿತ ಏಕತಾಲ, ಧೃತ್ ತೀನತಾಲ ತಬಲಾ : ಶ್ರೀ ಗಜಾನನ ಹೆಗಡೆ ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ : ಶ್ರೀ ಪ್ರಸಾದ ಕಾಮತ

ಪಂಚಮದ ಇಂಚರ ವಿವೇಕ ಸ್ಮೃತಿ ೨೦೧೮

ಪಂಚಮದ ಇಂಚರ ವಿವೇಕ ಸ್ಮೃತಿ ೨೦೧೮ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಚಿಕಾಗೋ ಭಾಷಣದ ೧೨೫ನೇ ವರ್ಷದ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಯ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿ. ೭-೧೦-೨೦೧೮ ರಂದು ನಡೆದ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತ ಹಬ್ಬ